logo-mini

InfoGrabbelhuis

Techniek in het grabbelhuis

Techniek maakt een belangrijk deel uit van de leefwereld van de kinderen. Als we spreken over techniek, weten we dat we elk voorwerp bedoelen waar we kunnen naar kijken als een technisch systeem, gemaakt met een aantal hulpmiddelen. Tegelijk is het een resultaat van een technisch proces en een aantal keuzes.

 • Technisch systeem: Het geheel van elkaar wederzijds beïnvloedende elementen en onderdelen die gericht zijn op het bereiken van bepaalde doelen.
 • Hulpmiddelen: Alles wat mogelijk is om technische systemen efficiënter te laten functioneren, te verwezenlijken en hun werking te doorgronden (materialen, grondstoffen, energie, machines, gereedschappen, meetinstrumenten, mensen, kapitaal, tijd).
 • Technisch proces: Een geleidelijk verloop van een reeks acties om een technisch systeem in te zetten, te ontwikkelen of te verbeteren (Probleem stellen, ontwerpen, maken, in gebruik nemen, evalueren).
 • Keuzes: afhankelijk van criteria waaraan technische systemen moeten voldoen, door de maatschappij of vanuit de techniek bepaald.

Het vervaardigen van voorwerpen is geen doel op zich, maar een goede manier op een technische realisatie beter te leren begrijpen. We willen kinderen laten ontwikkelen tot competente en verantwoordelijke techniekgebruikers. Techniek doorgrond je pas echt als je om het even welke technische realisatie kan begrijpen, duiden en hanteren als een technisch systeem.

 • Begrijpen: Leren waar het in techniek om gaat, hoe techniek ‘werkt’, waar men in techniek rekening mee moet houden, wat de kenmerken zijn van techniek.
 • Duiden: Techniek in een bredere maatschappelijke context leren plaatsen en de impact van techniek op maatschappij en wetenschap en omgekeerd leren beoordelen.
 • Hanteren: De vaardigheden leren die nodig zijn om met techniek om te gaan en het technisch proces in de praktijk toe te passen.

Bovendien betekent het dat ze zich belangrijke attitudes, aspecten van leren leren en sociale vaardigheden eigen maken.

 • Sociale vaardigheden: De leerlingen moeten samen plannen, ideeën verzamelen, materialen en gereedschappen kiezen, samen een voorwerp maken en er samen over oordelen.
 • Leren leren: De leerlingen leren ook waarnemen, goede vragen stellen, vergelijken, vaststellingen en besluiten formuleren...
 • Attitudes: Veilig en nauwkeurig werken, zorg dragen voor het milieu, doorzetten, zelfstandig werken, zichzelf sturen en aandacht hebben voor kwaliteit en afwerking.

Eindtermen sociale vaardigheden waar in het grabbelhuis aan gewerkt wordt:

 • De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.
 • De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.
 • De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.
 • De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.

Eindtermen leren leren waarin het grabbelhuis aan gewerkt wordt:

 • De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen.
 • De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding:
  • hun lessen, taken en opdrachten plannen en organiseren
  • hun eigen leerproces controleren en bijsturen
 • De leerlingen kunnen op hun niveau leren met:
  • nauwkeurigheid
  • efficiëntie
  • wil tot zelfstandigheid
  • voldoende zelfvertrouwen
  • houding van openheid
  • kritische zin

> zie ook 'Foto's' om ons aan het werk te zien