logo-mini

OuderraadKennismaking

Onze ouderraad bestaat uit een sympathieke groep ouders van leerlingen uit de kleuterschool en de lagere school die zich - op vrijwillige basis - willen inzetten voor een aangename, toffe school. Dit gebeurt natuurlijk in samenwerking met de leerlingen, leerkrachten en directie.

De ouderraad telt momenteel een 35-tal vaste medewerkers. Deze kernleden zijn werkzaam in één of meerder werkgroepen of steken een handje toe tijdens één van onze activiteiten.

Het bestuur van de ouderraad is samengesteld uit:
Kernteam: Greet Herrygers – Kaat Preneel – Kim Huysmans – Ann Buyens
Afgevaardigde schoolraad: Steven Bleuzé

Vergaderingen ouderraad

De data voor de vergaderingen van de ouderraad worden tijdens de eerste vergadering op maandag 12 september 2016 voor een volledig schooljaar vastgelegd. Wij vergaderen maximum 5 keer per jaar samen met de directie en enkele leerkrachten van de kleuterschool en de lagere school.

Tijdens dergelijke avondbijeenkomst geeft de directie toelichting bij het schoolbeleid en krijgen de ouders gelegenheid om hierop in te spelen. De besproken onderwerpen zijn divers, gaande van items die lokaal ingevuld kunnen worden (vb. fruitproject), tot items die centraal vanuit een hoger beleid geregeld worden (vb. de te behalen eindtermen).

Ook wordt de organisatie van pedagogische activiteiten gepland en voorbereid, vb. gezinswandeling, sinterklaasfeest, kerstspel, carnaval, paasfeest... Dergelijke activiteiten worden georganiseerd omwille van het pedagogische aspect dat eraan vast hangt en vooral omdat de kinderen er veel plezier aan beleven. Elke activiteit wordt na afloop geëvalueerd.

Daarnaast wordt de organisatie van winstgevende activiteiten gepland en voorbereid, vb. wafel en wijnslag, restaurantdagen, musical,... Mede dankzij het grote succes hiervan is er een financiële ruimte ontstaan waardoor er geïnvesteerd kan worden in aankoop van didactisch materiaal, aankoop van speeltuigen, sponsoring fruitproject, sponsoring, busvervoer reizen,... Er wordt naar gestreefd om de opbrengsten, of althans hetgeen ermee gerealiseerd wordt, uniform te verdelen over alle klassen van zowel kleuterschool als lagere school.

Werkgroepen

Om alles vlot te laten verlopen, is de ouderraad opgebouwd uit verschillende werkgroepen. Deze kleinere “denktanken” focussen zich op zeer specifieke thema’s . Zo hebben we werkgroepen rond:

 • Comedy-parel
 • Musical
 • Wafel en wijnslag
 • Gezinsactiviteit
 • Restaurantdagen

Deze werkgroepen komen op regelmatige basis bij elkaar om een bepaald project te bespreken en verder uit te werken. Op de bijeenkomst van de voltallige ouderraad wordt het project voorgesteld aan de andere leden.

De leden van de ouderraad kunnen zelf kiezen aan welke werkgroepen ze wensen deel te nemen.

Doelstellingen

 1. ONTMOETEN
  De ouderraad organiseert regelmatig activiteiten waar de ouders van de school elkaar kunnen ontmoeten. Op deze activiteiten kunnen ouders elkaar beter leren kennen.

 2. ONDERSTEUNEN
  De ouderraad ondersteunt de werking van de school door de handen uit de mouwen te steken bij diverse activiteiten.
  De ouderraad ondersteunt de school ook met financiële giften die in overleg met de school een bestemming krijgen welke ten goede komen van alle leerlingen.

 3. MEEDENKEN, ADVISEREN EN OVERLEGGEN

Helpers

Bij elke activiteit zijn helpende handen meer dan welkom.

Daarnaast zijn er ook losse medewerkers of onze helpers. Zij sluiten niet aan op de vergaderingen maar wanneer ze zich kunnen vrijmaken helpen ze een handje tijdens de verschillende activiteiten.

Zo denken we bv. aan het helpen bakken van wafels voor carnaval, het in elkaar steken van decors en kostumering, …

Geplande activiteiten schooljaar 2016-2017

 • Startvergadering ouderraad - refter lagere school: maandag 12 september 2016 - 20 uur
 • Comedy Parel - spiegeltent: vrijdag 16 september 2016
 • Gezinsactiviteit - griezelwandeling: zaterdag 12 november 2016
 • Kerstmarkt: vrijdag 16 december 2016
 • Kerstspel De Parel & ‘t Bosvriendje: donderdag 22 december 2016
 • Gezellig samenzijn: vrijdag 10 of vrijdag 17 februari 2017
 • Carnaval: vrijdag 24 februari 2017
 • Filmavond: zaterdag 25 maart 2017
 • Pasen: dinsdag 18 april 2017
 • Opendeurdag: zondag 23 april 2017
 • Restaurantdagen: zaterdag 13 mei en zondag 14 mei 2017

Interesse ?

Steek je graag een helpende hand uit, denk je graag mee over het schoolbeleid, is organiseren één van je favoriete bezigheden, ben je een enthousiasteling of wil je gewoon mensen leren kennen? Aarzel dan niet en laat het ons weten!

Wij kijken alvast uit naar een prettige samenwerking!

Je bent welkom op onze eerste vergadering op maandag 12 september!