logo-mini

KleuterschoolInstapmomenten

Wanneer een kind wordt ingeschreven, moeten we rekening houden met een aantal wettelijke bepalingen. Hieronder staan ze kort opgesomd.

Kleuters mogen pas naar school komen vanaf de instapdatum na de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. De instapdata zijn de volgende:

  • 1 september (of de eerste dag van het schooljaar)
  • de dag na de herfstvakantie
  • de dag na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de dag na de krokusvakantie
  • de dag na de paasvakantie
  • de dag na het weekend van O-H-Hemelvaart

Vanaf 3-jarige leeftijd mag een kleuter vanaf de dag van inschrijving naar school komen.

Inleefdagen

Tijdens deze inleefdagen mogen de ouders met hun kleuter naar het instapklasje komen. De kleuter mag meespelen en de ouders kunnen vragen stellen aan de kleuterjuf en hun kleuter eventueel inschrijven. Voor een inschrijving hebben we het kids-ID van je kleuter nodig. Jullie zijn welkom vanaf 8.30 uur tot 10.30 uur. Inschrijven kan ook altijd na afspraak met de directie.

Voor schooljaar 2020-2021

maandag 17 mei 2021 (kleuters ten laatste geboren op 17/11/2018)
• inleefdagen: woensdag 5 mei 2021 en maandag 10 mei 2021

Voor schooljaar 2021-2022

woensdag 1 september 2021 (kleuters ten laatste geboren op 01/03/2019)
• inleefdagen: maandag 14 juni 2021 en woensdag 23 juni 2021

maandag 8 november 2021 (kleuters ten laatste geboren op 08/05/2019)
• inleefdagen: data worden weldra doorgegeven

maandag 10 januari 2022 (kleuters ten laatste geboren op 10/07/2019)
• inleefdagen: data worden weldra doorgegeven

dinsdag 1 februari 2022 (kleuters ten laatste geboren op 1/08/2019)
• inleefdagen: data worden weldra doorgegeven

maandag 7 maart 2022 (kleuters ten laatste geboren op 07/09/2019)
• inleefdagen: data worden weldra doorgegeven

dinsdag 19 april 2022 (kleuters ten laatste geboren op 19/10/2019)
• inleefdagen: data worden weldra doorgegeven

maandag 30 mei 2022 (kleuters ten laatste geboren op 30/11/2019)
• inleefdagen: data worden weldra doorgegeven