logo-mini

KleuterschoolInstapmomenten

Wanneer een kind wordt ingeschreven, moeten we rekening houden met een aantal wettelijke bepalingen. Hieronder staan ze kort opgesomd.

Kleuters mogen pas naar school komen vanaf de instapdatum na de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. De instapdata zijn de volgende:

  • 1 september (of de eerste dag van het schooljaar)
  • de dag na de herfstvakantie
  • de dag na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de dag na de krokusvakantie
  • de dag na de paasvakantie
  • de dag na het weekend van O-H-Hemelvaart

Vanaf 3-jarige leeftijd mag een kleuter vanaf de dag van inschrijving naar school komen.

Inleefdagen

Tijdens deze inleefdagen mogen de ouders met hun kleuter naar het instapklasje komen. De kleuter mag meespelen en de ouders kunnen vragen stellen aan de kleuterjuf en hun kleuter eventueel inschrijven. Voor een inschrijving hebben we het kids-ID van je kleuter nodig. Jullie zijn welkom vanaf 8.30 uur tot 10.30 uur. Inschrijven kan ook altijd na afspraak met de directie.

Voor schooljaar 2020-2021

maandag 9 november 2020 (kleuters ten laatste geboren op 09/05/2018)
• inleefdagen: woensdag 21 oktober en maandag 26 oktober 2020

maandag 4 januari 2021 (kleuters ten laatste geboren op 04/07/2018)
• inleefdagen: maandag 7 december 2020 en woensdag 16 december 2020

maandag 1 februari 2021 (kleuters ten laatste geboren op 01/08/2018)
• inleefdagen: woensdag 20 januari 2021 en maandag 25 januari 2021

maandag 22 februari 2021 (kleuters ten laatste geboren op 22/08/2018)
• inleefdagen: woensdag 10 februari 2021

maandag 19 april 2021 (kleuters ten laatste geboren op 19/10/2018)
• inleefdagen: woensdag 24 maart 2021 en maandag 29 maart 2021

maandag 17 mei 2021 (kleuters ten laatste geboren op 17/11/2018)
• inleefdagen: woensdag 5 mei 2021 en maandag 10 mei 2021

Voor schooljaar 2021-2022

woensdag 1 september 2021 (kleuters ten laatste geboren op 01/03/2019)
• inleefdagen: maandag 14 juni 2021 en woensdag 16 juni 2021