logo-mini

2,5 jarigenInstapmomenten

Wanneer een kind wordt ingeschreven, moeten we rekening houden met een aantal wettelijke bepalingen. Hieronder staan ze kort opgesomd.

Kleuters mogen pas naar school komen vanaf de instapdatum na de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. De instapdata zijn de volgende:

  • 1 september (of de eerste dag van het schooljaar)
  • de dag na de herfstvakantie
  • de dag na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de dag na de krokusvakantie
  • de dag na de paasvakantie
  • de dag na het weekend van O-H-Hemelvaart

Vanaf 3-jarige leeftijd mag een kleuter vanaf de dag van inschrijving naar school komen.

Inleefdagen

Tijdens deze inleefdagen mogen de ouders met hun kleuter naar het instapklasje komen. De kleuter mag meespelen en de ouders kunnen vragen stellen aan de kleuterjuf en hun kleuter eventueel inschrijven. Voor een inschrijving hebben we het kids-ID van je kleuter nodig. Jullie zijn welkom vanaf 8.35 uur tot 10.30 uur en van 13.20 uur tot 15.00 uur. Inschrijven kan ook altijd na afspraak met de directie.

Voor het schooljaar 2017- 2018

Maandag, 8 januari 2018 (kleuters ten laatste geboren op 08/07/2015)
* inleefdagen: woensdag 13 december 2017 en maandag 18 december 2017

Maandag, 1 februari 2018 (kleuters ten laatste geboren op 01/08/2015)
Maandag, 19 februari 2018 (kleuters ten laatste geboren op 19/08/2015)
* inleefdagen: maandag 22 januari 2018 en woensdag 24 januari 2018

Maandag, 16 april 2018 (kleuters ten laatste geboren op 16/10/2015)
* inleefdagen: woensdag 21 maart 2018 en maandag 26 maart 2018

Maandag, 14 mei 2018 (kleuters ten laatste geboren op 14/11/2015)
* inleefdagen: vrijdag 4 mei 2018 en woensdag 9 mei 2018

Maandag, 3 september 2018 (kleuters ten laatste geboren op 03/03/2016)
* inleefdagen: maandag 11 juni 2018 en woensdag 20 juni 2018