logo-mini

2,5 jarigenInstapmomenten

Wanneer een kind wordt ingeschreven, moeten we rekening houden met een aantal wettelijke bepalingen. Hieronder staan ze kort opgesomd.

Kleuters mogen pas naar school komen vanaf de instapdatum na de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. De instapdata zijn de volgende:

  • 1 september (of de eerste dag van het schooljaar)
  • de dag na de herfstvakantie
  • de dag na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de dag na de krokusvakantie
  • de dag na de paasvakantie
  • de dag na het weekend van O-H-Hemelvaart

Vanaf 3-jarige leeftijd mag een kleuter vanaf de dag van inschrijving naar school komen.

Inleefdagen

Tijdens deze inleefdagen mogen de ouders met hun kleuter naar het instapklasje komen. De kleuter mag meespelen en de ouders kunnen vragen stellen aan de kleuterjuf en hun kleuter eventueel inschrijven. Voor een inschrijving hebben we het kids-ID van je kleuter nodig. Jullie zijn welkom vanaf 8.35 uur tot 10.30 uur en van 13.20 uur tot 15.00 uur. Inschrijven kan ook altijd na afspraak met de directie.

Voor het schooljaar 2018- 2019

maandag 3 september 2018 (kleuters ten laatste geboren op 03/03/2016)
• inleefdagen: maandag 11 juni 2018 en woensdag 20 juni 2018

maandag 5 november 2018 (kleuters ten laatste geboren op 05/05/2016)
• inleefdagen: woensdag 17 oktober 2018 en maandag 22 oktober 2018

maandag 7 januari 2019 (kleuters ten laatste geboren op 07/07/2016)
• inleefdagen: woensdag 12 december 2018 en maandag 17 december 2018

vrijdag 1 februari 2019 (kleuters ten laatste geboren op 01/08/2016)
• inleefdag: woensdag 30 januari 2019

maandag 11 maart 2019 (kleuters ten laatste geboren op 11/09/2016)
• inleefdagen: woensdag 20 februari 2019 en maandag 25 februari 2019

dinsdag 23 april 2019 (kleuters ten laatste geboren op 23/10/2016)
• inleefdagen: woensdag 27 maart 2019 en maandag 1 april 2019

maandag 3 juni 2019 (kleuters ten laatste geboren op 03/12/2016)
• inleefdagen: woensdag 22 mei 2019 en maandag 27 mei 2019

maandag 2 september 2019 (kleuters ten laatste geboren op 02/03/2017)
• inleefdagen: woensdag 12 juni 2019 en maandag 17 juni 2019