logo-mini

KleuterschoolInstapmomenten

Wanneer een kind wordt ingeschreven, moeten we rekening houden met een aantal wettelijke bepalingen. Hieronder staan ze kort opgesomd.

Kleuters mogen pas naar school komen vanaf de instapdatum na de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. De instapdata zijn de volgende:

  • 1 september (of de eerste dag van het schooljaar)
  • de dag na de herfstvakantie
  • de dag na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de dag na de krokusvakantie
  • de dag na de paasvakantie
  • de dag na het weekend van O-H-Hemelvaart

Vanaf 3-jarige leeftijd mag een kleuter vanaf de dag van inschrijving naar school komen.

Inleefdagen

Voor schooljaar 2022-2023

donderdag 1 september 2022 (kleuters ten laatste geboren op 01/03/2020)

maandag 7 november 2022 (kleuters ten laatste geboren op 7 mei 2020)
• inleefdagen: maandag 24 oktober 2022 en woensdag 26 oktober 2022

maandag 9 januari 2023 (kleuters ten laatste geboren op 9 juli 2020)
• inleefdagen: maandag 12 december 2023 en woensdag 14 december 2023

woensdag 1 februari 2023 (kleuters ten laatste geboren op 1 augustus 2020)
• inleefdagen: maandag 23 januari 2023 en woensdag 25 januari 2023

maandag 27 februari 2023 (kleuters ten laatste geboren op 27 augustus 2020)
• inleefdagen: maandag 13 februari 2023 en woensdag 15 februari 2023

maandag 17 april 2023 (kleuters ten laatste geboren op 17 oktober 2020)
• inleefdagen: maandag 27 maart 2023 en woensdag 29 maart 2023

maandag 22 mei 2023 (kleuters ten laatste geboren op 22 november 2020)
• inleefdagen: maandag 15 mei 2023 en woensdag 17 mei 2023

Voor schooljaar 2023-2024

donderdag 1 september 2023 (kleuters ten laatste geboren op 1 maart 2021)
• inleefdagen: maandag 19 juni 2023 en woensdag 21 juni 2023