logo-mini

KleuterschoolInstapmomenten

Wanneer een kind wordt ingeschreven, moeten we rekening houden met een aantal wettelijke bepalingen. Hieronder staan ze kort opgesomd.

Kleuters mogen pas naar school komen vanaf de instapdatum na de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. De instapdata zijn de volgende:

  • 1 september (of de eerste dag van het schooljaar)
  • de dag na de herfstvakantie
  • de dag na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de dag na de krokusvakantie
  • de dag na de paasvakantie
  • de dag na het weekend van O-H-Hemelvaart

Vanaf 3-jarige leeftijd mag een kleuter vanaf de dag van inschrijving naar school komen.

Inleefdagen

Op deze dagen ben je als ouder samen met je peuter welkom in de klas van 8.30 uur tot 10.30 uur. Jullie kunnen dan kennismaken met de klasgenootjes, de juf en de verschillende speelhoeken. De juf geeft info over de klaswerking en zal op jullie vragen antwoorden. Je mag een doosje met fruit meebrengen voor het 10-uurtje. Tot dan!

Voor schooljaar 2023-2024

maandag 8 januari 2024 (kleuters ten laatste geboren op 8 juli 2021)
• inleefdagen: woensdag 13 december 2023 en vrijdag 15 december 2023

donderdag 1 februari 2024 (kleuters ten laatste geboren op 1 augustus 2021)
• inleefdagen: woensdag 24 januari 2024 en vrijdag 26 januari 2024

maandag 19 februari 2024 (kleuters ten laatste geboren op 19 augustus 2021)
• inleefdagen: woensdag 7 februari 2024

maandag 15 april 2024 (kleuters ten laatste geboren op 15 oktober 2021)
• inleefdagen: maandag 25 maart 2024 en woensdag 27 maart 2024

maandag 13 mei 2024 (kleuters ten laatste geboren op 13 november 2021)
• inleefdagen: maandag 6 mei 2024 en woensdag 8 mei 2024

Voor schooljaar 2024-2025

maandag 2 september 2024 (kleuters ten laatste geboren op 2 maart 2022)
• inleefdagen: maandag 17 juni 2024 en woensdag 19 juni 2024