logo-mini

KleuterschoolInstapmomenten

Wanneer een kind wordt ingeschreven, moeten we rekening houden met een aantal wettelijke bepalingen. Hieronder staan ze kort opgesomd.

Kleuters mogen pas naar school komen vanaf de instapdatum na de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. De instapdata zijn de volgende:

  • 1 september (of de eerste dag van het schooljaar)
  • de dag na de herfstvakantie
  • de dag na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de dag na de krokusvakantie
  • de dag na de paasvakantie
  • de dag na het weekend van O-H-Hemelvaart

Vanaf 3-jarige leeftijd mag een kleuter vanaf de dag van inschrijving naar school komen.

Inleefdagen

Op deze dagen ben je als ouder samen met je peuter welkom in de klas van 8.30 uur tot 10.30 uur. Jullie kunnen dan kennismaken met de klasgenootjes, de juf en de verschillende speelhoeken. De juf geeft info over de klaswerking en zal op jullie vragen antwoorden. Je mag een doosje met fruit meebrengen voor het 10-uurtje. Tot dan!

Voor schooljaar 2023-2024

maandag 13 mei 2024 (kleuters ten laatste geboren op 13 november 2021)
• inleefdagen: maandag 6 mei 2024 en woensdag 8 mei 2024

Voor schooljaar 2024-2025

maandag 2 september 2024 (kleuters ten laatste geboren op 2 maart 2022)
• inleefdagen: maandag 17 juni 2024 en woensdag 19 juni 2024

maandag 4 november 2024 (kleuters ten laatste geboren op 4 mei 2022)
• inleefdagen: vrijdag 18 oktober 2024 en woensdag 23 oktober 2024

maandag 6 januari 2025 (kleuters ten laatste geboren op 6 juli 2022)
• inleefdagen: vrijdag 13 december 2024 en woensdag 18 december 2024

maandag 3 februari 2025 (kleuters ten laatste geboren op 3 augustus 2022)
• inleefdagen: vrijdag 24 januari 2025 en woensdag 29 januari 2025

maandag 10 maart 2025 (kleuters ten laatste geboren op 10 september 2022)
• inleefdagen: vrijdag 21 februari 2025 en woensdag 26 februari 2025

dinsdag 22 april 2025 (kleuters ten laatste geboren op 22 oktober 2022)
• inleefdagen: vrijdag 28 maart 2025 en woensdag 2 april 2025

maandag 2 juni 2025 (kleuters ten laatste geboren op 2 december 2022)
• inleefdagen: woensdag 21 mei 2025 en vrijdag 23 mei 2025