logo-mini

InfoVerkeer

VBS De Parel bekroond met Verkeer op school-medaille.

06-2022
Vrije Basisschool De Parel uit Lichtaart werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een bronzen Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Basisscholen die samen met de VSV werken aan verkeerseducatie, worden elk jaar beloond met Verkeer op School-medailles. Dit jaar reikte de VSV 14 briljanten, 141 gouden, 283 zilveren, 897 bronzen en 53 kleutermedailles uit, goed voor 1388 medailles in totaal! Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 1028 scholen een medaille kregen. Zeven op de tien basisscholen, 2844 in totaal, nemen deel aan minstens één VSV-initiatief per jaar!

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

VBS De Parel is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een bronzen medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

Verkeersweek 23/11/2020 - 27/11/2020

Wij doen met heel de school mee aan de actie ‘Helm op fluo top’, omdat wij verkeersveiligheid belangrijk vinden.
Alle kinderen krijgen een spaarkaart.
Wie met fluo aan naar school komt, krijgt een sticker op de spaarkaart.
Ook een fietshelm is een sticker waard.

‘Helm op fluo top’ start na de herfstvakantie en loopt tot aan de krokusvakantie.
Veilige groetjes!

FIETSSTRAAT

Het KB 1 december 1975 (wegverkeer), artikel 22novies stelt:

 • In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.

 • Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten.
 • Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen.
 • De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

Verkeerseducatie vinden wij in De Parel erg belangrijk.

Hier wordt in de verschillende klassen vanaf kleuters tot onze oudste leerlingen hard aan gewerkt.
Met trots kunnen we dan ook meedelen dat we al verschillende jaren na elkaar het 10op10-label, dat door de Provincie Antwerpen wordt uitgereikt, behaald hebben.
Scholen die hun best doen op gebied van verkeer worden hiervoor dan ook beloond.
De provincie deelt subsidies uit aan alle gemeentes waar scholen het label verdiend hebben.

Onze gemeente Kasterlee heeft deze centen goed gebruikt om nieuwe degelijke materialen aan te kopen waardoor we verkeer nog meer in de kijker kunnen zetten.

 • Onze kleuters en leerlingen van de eerste graad kunnen vanaf nu hun fietsvaardigheden oefenen met een toffe fietskoffer vol leuke behendigheidsoefeningen.
 • De leerlingen van de tweede en derde graad kunnen gebruik maken van levensechte en stevige verkeersborden.

Strapdag

Over heel België doen heel veel scholen mee om deze dag veilig en milieuvriendelijk naar school te komen. We komen al stappend en trappend naar de school. De auto blijft thuis! Hiermee willen we aan de minister duidelijk maken: zorg voor een veilige schoolomgeving aan de schoolpoorten.

 • Op de nieuwsbrief zullen we dit aankondigen zodat ouders kunnen meewerken om die dag met de fiets of te voet naar school te komen.
 • Kleuterschool: We komen met alle kleuters en juffen om 14.45 uur samen rond de grote zon op de speelplaats. De verkeersjuf gaat dan 'strapdag' uitleggen aan de kleuters.
 • In de lagere school motiveren de leerkrachten de leerlingen om mee te doen met de strapdag.

Woensdag: SAM-dag

Startdag is woensdag.
De bedoeling is dat we de kinderen motiveren om elke woensdag veilig en milieuvriendelijk naar school te komen. De verkeersjuf komt in de kleuterklassen het materiaal uitdelen en aan de kleuters duidelijk maken wat de 'Sam-dag' is.
De leerkrachten in de lagere school proberen hier ook elke woensdag even tijd voor te maken zodat iedereen gemotiveerd is om met fluo, te voet of met fiets naar school te komen op woensdag.
Zo willen we heel het schooljaar de aandacht vestigen op 'veilig en milieuvriendelijk' in het verkeer.

 • Op de nieuwsbrief motiveren we ouders zodat ze meewerken met 'woensdag samdag'!
 • Juf Lore zorgt elke maand voor een verkeerstip op de nieuwsbrief.
 • Fietsparcours: elke maand organiseren we een fietsparcours voor de kleuters om fietsvaardigheden te bevorderen.
 • We maken gebruik van de fietskoffer en verkeersborden, door de gemeente aangekocht met subsidies.
 • Juf Lore gaat in de lagere school bij het 1ste en 2de leerjaar regelmatig fietsvaardigheid oefenen tijdens bewegingsopvoeding.
 • Voor de lagere school zijn er voetgangersbrevetten en fietsbrevetten.
 • 3-jarige kleuters (klas K1B ) gaan speciaal oefenen met de loopfietsen om zo ons loopfietsbrevet in juni te kunnen halen. We promoten om te leren fietsen met loopfietsjes, dit is belangrijk voor het evenwicht en er zijn geen zijwieltjes meer aan de fietsjes.
 • In kleuterschool wordt in elke klas gewerkt met knipperlicht. We verdelen deze activiteiten per leeftijd.

Verkeersweek met heel de school

 • Juf Chris woont vergaderingen bij die te maken hebben over verkeersveiligheid aan de schoolpoorten. Meldingen rond onveilige verkeerssituaties mogen aan haar doorgegeven worden.
 • De fietsersbond werkt mee aan veilige fietswegen voor onze schoolkinderen.
 • Ook vorig schooljaar mochten we weer een brevet afhalen: label 10/10 voor een verkeersactieve school.