logo-mini

InfoNuttige adressen

Lichtaart/Kasterlee

Sociaal huis
Wat?
Hier kan je terecht met al je vragen rond welzijn, gezondheid, enzoverder. Zij luisteren naar al je vragen en zoeken mee naar een oplossing. Wanneer ze je
niet kunnen verder helpen, verwijzen ze je door naar de juiste dienst.
Voor wie?
Inwoners van Kasterlee
Email: sociaalhuis@kasterlee.be
Website: https://www.kasterlee.be/product/615/sociaal-huis
Telefoonnummer: 014 55 60 04
Adres: Leistraat 83 2460 Kasterlee
Openingsuren: maandag tot en met vrijdag, 9u00-12u00

Weggeefkast

Wat?
Dit is een kast waar gratis spullen worden aangeboden door en voor inwoners van Kasterlee.
Voor wie?
Bezoekers van het sociaal huis.
Website: https://www.kasterlee.be/product/1222/weggeefkast
Telefoonnummer: 014 55 60 04
Adres: Leistraat 83 2460 Kasterlee
Openingsuren: maandag tot en met vrijdag, 9u00-12u00

Psychosociale hulp

Wat?
Bij problemen op psychologische problemen kan je terecht bij een maatschappelijk werker. Die persoon zal je indien nodig doorverwijzen. Dit is
gratis.
Voor wie?
Alle inwoners van Kasterlee.
Email: sociaalhuis@kasterlee.be
Website: https://www.kasterlee.be/product/133/psychosociale-hulp
Telefoonnummer: 014 55 60 04
Adres: Leistraat 832460 Kasterlee
Openingsuren: maandag tot en met vrijdag, 9u00-12u00

Budgetbeheer

Wat?
Als je zelf moeilijkheden hebt met geldbeheer kan je hier terecht voor hulp. Een maatschappelijk assistent kan je hier helpen. Deze dienstverlening is gratis.
Email: sociaalhuis@kasterlee.be
Website: https://www.kasterlee.be/product/158/budgetbeheer
Telefoonnummer: 014 55 60 04
Adres: Leistraat 83, 2460 Kasterlee
Openingsuren: maandag tot en met vrijdag, 9u00-12u00

Huis van het kind

Wat?
Je kan er terecht voor opvoedingsvragen voor kinderen tussen 0 en 24 jaar. Ook voor het volgen van vormingen en ontmoetingsmomenten via een
peuterspeelpunt voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
Voor wie?
Iedereen die met opvoeding te maken heeft.
Email: huisvanhetkind@kasterlee.be
Website: https://huisvanhetkindmiddenkempen.be/
Telefoonnummer: 014 85 35 56
Adres: Malle Molen, Schoolstraat 55, Lichtaart
Openingsuren: Donderdag 9u00-11u30

Kringwinkel Zuiderkempen

Wat?
Dit is een winkel waar je tweedehandsspullen kan kopen, of materiaal dat je
niet meer nodig hebt aan kan wegschenken.
Email: info@dekringwinkelzuiderkempen.be
Website: https://www.dekringwinkel.be/centrum/28/winkel/178/index.html
Telefoonnummer: 015 23 73 93
Adres: Krokuslaan 10 2460 Kasterlee
Openingsuren: maandag tot en met zaterdag 9u30-17u00

Bibliotheek Kasterlee

Wat?
In de bib kan je meer dan enkel gratis boeken ontlenen. Je kan hier ook prints en fotokopieën maken of computers en tablets gebruiken. Hiernaast heb je
ook de kans om luisterboeken of gezelschapsspellen te ontlenen.
Hoe werkt het?
Iedereen kan lid worden van de bib op vertoon van identiteitskaart. Met deze kaart kan je aan de balie materialen ontlenen.
Email: bibliotheek@kasterlee.be
Website: https://kasterlee.bibliotheek.be/de-bib-een-notendop
Telefoonnummer: 014 85 00 11
Adres: Pastorijstraat 8, 2460 Kasterlee
Openingsuren:

 • Maandag: 08:30-11:00 & 17:00-20:00
 • Dinsdag: 08:30-12:00
 • Woensdag: 08:30-11:00 & 14:00-20:00
 • Donderdag: 08:30-11:00 & 17:00-20:00
 • Vrijdag: 08:30-11:00 & 15:00-18:00
 • Zaterdag: 09:00-12:00
 • Zondag: Gesloten

Bibliotheek Lichtaart

Wat?
In de bib kan je meer dan enkel gratis boeken ontlenen. Je kan hier ook prints en fotokopieën maken of computers en tablets gebruiken.
Email: biblichtaart@kasterlee.be
Website: https://kasterlee.bibliotheek.be/
Telefoonnummer: 014 55 16 06
Adres: Schoolstraat 25, 2460 lichtaart
Openingsuren:

 • Maandag: 17:00-20:00
 • Dinsdag: 08:30-11:00
 • Woensdag: 08:30-11:00 & 17:00-20:00
 • Donderdag: 08:30-11:00
 • Vrijdag: Gesloten
 • Zaterdag: 09:00-12:00
 • Zondag: Gesloten

Bibliotheek Tielen

Wat?
In de bib kan je meer dan enkel gratis boeken ontlenen. Je kan hier ook prints en fotokopieën maken of computers en tablets gebruiken.
Email: bibtielen@kasterlee.be
Website: https://kasterlee.bibliotheek.be/
Telefoonnummer: 014 55 16 10
Adres: Tielendorp 31, 2460 Tielen
Openingsuren:

 • Maandag: Gesloten
 • Dinsdag: 08:30-11:00
 • Woensdag: Gesloten
 • Donderdag: 17:00-20:00
 • Vrijdag: 08:30-11:00
 • Zaterdag: 09:00-12:00
 • Zondag: Gesloten

Herentals

De dorpel

Wat?
Vzw De Dorpel is een ontmoetingsplaats waar verschillende activiteiten georganiseerd worden. De activiteiten worden hieronder beschreven.
Email: dedorpel@edpnet.be
Website: https://www.vzwdedorpel.be
Telefoonnummer: Tel: 014 21 40 73
Adres: Boerenkrijglaan 16, 2200 Herentals
Openingsuren:

 • Ontmoeting: Tijdens deze momenten kan je hier terecht voor een gezellige babbel of een luisterend oor. Je kan er dan ook een drankje en een koek
  verkrijgen.
 • Hobbygroep: De vrijwilligers van de hobbygroep zorgen voor een gevarieerd programma met elke week een nieuw aanbod zoals boetseren, schilderen,
  bloemschikken, ...
 • Dorpelshop
 • Poëziegroep: Meestal wordt er voor een bepaalde periode gewerkt rond één thema. Er wordt dan ter plaatse geschreven of ideeën uitgewisseld.

 • Weekendgroep: Dit is ook een ontmoetingsmoment maar dan in het weekend. Vaak worden er dan ook activiteiten georganiseerd zoals Sinterklaasfeest,
  bingonamiddag, ...
 • Keukenploeg: Iedereen kan een goedkope maar gezonde, gevarieerde maaltijd komen nuttigen in de Dorpel. Viermaal per week wordt er een volledige
  maaltijd gekookt met soep, zo veel mogelijk verse seizoensgroenten, voldoende afwisseling in vlees of vis en een dessert.
 • Lees- en schrijfgroep: Er komen tijdens deze momenten een 10-tal bezoekers van De Dorpel samen om iets te doen aan hun problemen met lezen of
  schrijven. Het niveau is heel verschillend zodat er zeer gedifferentieerd moet gewerkt worden. De deelnemers kiezen zelf welke oefeningen ze willen maken.

De fakkel

Wat?
Bij de fakkel werkt men aan een positief zelfbeeld van mensen in armoede.
Zie activiteiten bij openingsuren.
Email: vzwdefakkel@gmail.com
Website: https://www.vzwdefakkel.be
Telefoonnummer:0487/990623
Adres: Boerenkrijglaan 16, 2200 Herentals
Openingsuren:

 1. De themawerking: We kiezen samen een thema. Vanuit onze ervaringen
  zoeken we oplossingen en voorstellen voor het beleid. We komen samen elke 2°
  maandag van de maand van 9u30 tot 11u30, behalve tijdens de schoolvakanties.
  Nadien is er gratis soep met brood. Inschrijving is verplicht.
 2. De infovergadering: We informeren u rond rechten en plichten, premies en
  voordelen, studiedagen en overleggroepen. We kiezen ook onze culturele
  uitstappen en de onderwerpen voor de themawerking en het praatcafé.
  We komen samen elke 4° maandag van de maand van 10u tot 12u. Nadien is er
  een gratis warme maaltijd. Inschrijving is verplicht.
 3. Het praatcafé: We geven vorming rond een thema dat we samen kiezen.
  Meestal nodigen we een externe medewerker uit.
  We komen samen elke 3° maandag van de maand om 13u30. Gelieve op
  voorhand in te schrijven.
 4. Kinderpraatjes en zo: kinderproject op woensdagnamiddag van 14u tot 16u
  voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Doel: taalachterstand verkleinen.
 5. Cultuur: Mensen in armoede hebben recht op cultuur. Samen met het fonds
  vrijetijdsparticipatie en de gemeente Herentals zorgen we voor een aangepast
  aanbod.
 6. Wegwijs: In samenwerking met de Dorpel zorgen we voor individuele
  hulpverlening. We geven info, ondersteuning en een geschikte doorverwijzing.
 7. SPAAK: Samen Paraat tegen Armoede in de Kempen. Met de 4 verenigingen
  waar armen het woord nemen uit Turnhout, Geel, Mol en Herentals organiseren
  we jaarlijks een activiteit rond 17 oktober en bieden we vorming en ontspanning
  aan voor mensen in armoede. Daarnaast werken we samen structureel aan
  armoede: schulden, vrije tijd, ...
  Samen met mensen in armoede willen we structureel werken aan armoede.
  Daarom gaan we samen op stap en nemen deel aan:
  • overleggroepen van het Netwerk tegen Armoede zoals wonen en gezondheid
  • forumdagen van het Netwerk tegen Armoede
  • het project armoede en energie van Samenlevingsopbouw

Op lokaal vlak nemen we deel aan verschillende overlegorganen zoals het armoedeoverleg van Herentals.
We getuigen ook in scholen en andere organisaties over het onrecht van armoede en uitsluiting.

CAW

Wat?
Heb je vragen of welzijn dan kan je contact opnemen met het CAW.
Email: onthaal@cawdekempen.be
Website: https://www.caw.be/locaties/onthaal-herentals-2/
Telefoonnummer: 0800 13 500
Adres: Hofkwartier 23, 2200 Herentals
Openingsuren: maandag tot en met vrijdag van 09:00- 17:00